پروژه هیران

پروژه هیران

  • تاریخ اجرای پروژه: سال 1396
  • محل اجرای پروژه: استان اصفهان
  • مدت زمان اجرا: 29 روز
  • مشخصات موتور: کامینز با توان موتور 70 کاوا
  • کارفرما: شرکت توزیع برق استان اصفهان
شرح پروژه

تامین ، ساخت کاناپی ، ارسال ،نصب و راه اندازی دیزل 70 کاوا طبق سفارش اداره برق استان اصفهان جهت روستای صعب العبور هیران .
این روستا برای اولین بار بعد از 450 سال قدمت برق را تجربه کرد