اورهال کامل دیزل QSL9

اورهال کامل دیزل QSL9

  • تاریخ اجرای پروژه: سال 1395
  • محل اجرای پروژه: استان کرمان شهر بابک
  • مدت زمان اجرا: 8 روز
  • مشخصات موتور: کامینز QSL9 با توان350کاوا
  • کارفرما: مس میدوک

اورهال و تامین قطعات