اورهال دیزل N14

اورهال دیزل N14

  • تاریخ اجرای پروژه: سال 1395
  • محل اجرای پروژه: استان کرمان شهر بابک
  • مدت زمان اجرا: 6 روز
  • مشخصات موتور: کامینز N14 با توان 400کاوا
  • کارفرما: مس میدوک
شرح پروژه

اورهال و تامین قطعات