ديزل ژنراتور يا مولد ديزل به ترکيبي از موتور ديزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعي از قبيل شاسي، اطاقک پوشاننده جهت محافظت و کاهش صدا، سيستم‌هاي کنترل، قطع‌کننده‌هاي اضطراري مدار، سيستم مولد گرما، سيستم استارت اتومات و غيره که به منظور توليد برق استفاده مي‌شود، مي‌گويند.
وتور ژنراتورها مي‌توانند از تا کيلوولت آمپر (KVA) براي منازل، فروشگاه‌ها، ادارات کوچک و تا (KVA/2MVA) قابل استفاده براي مجتمع‌هاي اداري بزرگ و کارخانه‌ها برق توليد کنند. ژنراتورها در توانهاي مختلف را مي‌توان درون يک اطاقک ايزوله قابل حمل قرار داد. اين اتاقک که نقش اصلي آن کاهش صداي ژنراتور مي‌باشد را در اصطلاح «کانوپي سايلنت» گويند. ژنراتورهاي ? مگاوات براي ايستگاه‌هاي کوچک توليد برق استفاده مي‌شوند و براي اين منظور مي‌توان از چندين دستگاه ژنراتور استفاده کرد. ژنراتورها در سايزهاي بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهيزات فرعي به آن‌ها اضافه مي‌شود.