کلمه ديزل نام يک مخترع و مهندس آلماني به نام رودلف ديزل است که در سال 1892 پس از چهارده سال کار شبانه‌روزي، نوع خاصي از موتورهاي احتراق داخلي را به ثبت رساند، به احترام اين مخترع اين‌گونه موتورها را موتورهاي ديزل مي‌نامند.