اورهال 1400 کاوای کازرون

تاریخ اجرای پروژه: سال 1393
محل اجرای پروژه: شهر کازرون

مدت زمان اجرا: 25 روز

مشخصات موتور:    کامینز با توان موتور 1400 کاوا
مشتری :            شرکت بهشهد شهر سبز

 

شرح پروژه:

اورهال کامل دستگاه و تامین قطعات یدکی ،نصب و راه اندازی دستگاه در سایت انجام سرویس دوره ایی ماهانه