پروژه مس فلز

تاریخ اجرای پروژه: سال1396
محل اجرای پروژه: استان کرمان

مدت زمان اجرا: 15 روز

مشخصات موتور:   کاترپیلار با توان موتور 300 کاوا
مشتری :            شرکت مس فلز رنگین

 

شرح پروژه:

اورهال کامل دستگاه و تامین قطعات یدکی ،نصب و راه اندازی دستگاه در سایت انجام سرویس دوره ایی ماهانه