پروژه هیران

تاریخ اجرای پروژه: سال 1396
محل اجرای پروژه: استان اصفهان

مدت زمان اجرا: 29 روز

مشخصات موتور: کامینز با توان موتور 70 کاوا
کارفرما : شرکت توزیع برق استان اصفهان

 

شرح پروژه

تامین ، ساخت کاناپی ، ارسال ،نصب و راه اندازی دیزل 70 کاوا طبق سفارش اداره برق استان اصفهان جهت روستای صعب العبور هیران .
این روستا برای اولین بار بعد از 450 سال قدمت برق را تجربه کرد