پروژه اورهال کامل

تاریخ اجرای پروژه: سال 1396

محل اجرای پروژه: استان یزد

مدت زمان اجرا: 32 روز

مشخصات موتور:پرکینز 16 سیلندر مدل 4016

 

کارفرما : شرکت  استان یزد

 

شرح پروژه

اورهال کامل دو دستگاه گازسوز یک مگا وات پرکینز