پروژه اورهال کامل(زنجان)

تاریخ اجرای پروژه: سال 1394

محل اجرای پروژه: شهر زنجان

مدت زمان اجرا: ۳۹ روز

مشخصات موتور:  پرکینز 16 سیلندر مدل 4016

 

کارفرما : شرکت نیروگاه رعد

 

شرح پروژه

اورهال کامل گاز سوز یک مگا وات پرکینز با 600 ساعت گارانتی