اورهال کامل دیزل QSL9

تاریخ اجرای پروژه: سال 1395

محل اجرای پروژه: استان کرمان شهر بابک

مدت زمان اجرا: 8 روز

مشخصات موتور: کامینز QSL9 با توان350کاوا

 

کارفرما : مس میدوک

 

شرح پروژه

اورهال و تامین قطعات