اورهال دیزل N14

تاریخ اجرای پروژه: سال 1395

محل اجرای پروژه: استان کرمان شهر بابک

مدت زمان اجرا: 6 روز

مشخصات موتور: کامینز N14 با توان 400کاوا

 

کارفرما : مس میدوک

 

شرح پروژه

اورهال و تامین قطعات