اورهال دیزل ولوو

تاریخ اجرای پروژه: سال 1393
محل اجرای پروژه: شهر شیراز

مدت زمان اجرا: 6 روز

مشخصات موتور:   ولوو پنتا با توان موتور 630 کاوا
کارفرما :            شرکت تک چین بهاران

 

شرح پروژه:

اورهال کامل دستگاه و تامین قطعات یدکی ،نصب و راه اندازی دستگاه در سایت، انجام سرویس دوره ایی ماهانه